ostoja

Rustykalny ślub M&N - Ostoja Warszawa

Czerwiec obfitował w bardzo wysokie temperatury. W dniu, kiedy M&N mieli…